Sociale voordrachten

Pensioenwetgeving theorie en praktijk
Deze lezing richt zich tot personen die zich voorbereiden op hun pensioen, maar is ook zeer interessant voor personen die reeds gepensioneerd zijn.

Vervoer is een basisrecht
Iedereen wil zich kunnen verplaatsen, iedereen wil mobiel blijven.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen
Deze lezing richt zich in hoofdzaak tot alle senioren

Leven in een veranderende samenleving
Voordracht over sociale en technische veranderingen van de maatschappij


kostprijs tussen 150 euro en 240 euro